Životní koučink

Pomáhá s ujasněním hodnot a životních vizí, následně se stanovením jasných kroků, které vedou ke splnění této vize. Konstruktivním odstraňováním překážek vede k větší životní spokojenosti, rovnováze, posílení sebevědomí a úspěšnému zvládnutí některých životních změn.

Nejčastější překážky, se kterými Vám koučink může pomoci:

  • obava z neúspěchu
  • strach ze změny
  • stresové zatížení
  • nízké sebevědomí
  • nenaplněné sny
  • neschopnost vidět různé možnosti řešení
  • plnění  pouze očekávání druhých
  • vnitřní a vnější konflikty
  • nespokojenost v práci

Podívejte, jaké přínosy práce s koučem udávají sami klienti:

67 % klientů vidělo zvýšení sebeuvědomění jako primární výsledek koučovacího procesu, 62 % si cenilo lepšího nastavování cílů, více vyvážený život získalo 60 %, menšího stresu dosáhlo 57 % klientů, 52 % klientů využilo zkušenost s koučováním jako způsob sebepoznání a 52 % k posílení sebevědomí, 43 % vylepšilo své specifické projekty, 33 % využilo kouče ke zlepšení svého zdraví a fyzické kondice, 33 % k řešení aspektů jejich osobních a pracovních vztahů, 31 % klientů se setkala s koučem a získala větší radost ze života.

Zdroj: ICF: Executive Summary April 2009 . [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z http://icf.files.cms-plus.com/includes/media/docs/ExecutiveSummary.pdf