Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Klient jako subjekt údajů tímto ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) uděluje Koučink Profesionálně (Mgr. Nikola Formanová, IČO: 02392721), jako správci údajů souhlas se zpracování svých údajů v rozsahu nutném pro řádné poskytování služeb Koučink Profesionálně (Mgr. Nikola Formanová, IČO: 02392721) pro tyto účely zpracování:
  • Zasílání informačních a marketingových e-mailů
  • Koučinku
  • Přihlášek na kurz
  • Ochrana práv a oprávněných zájmů Koučink Profesionálně (Mgr. Nikola Formanová, IČO: 02392721)) v případě sporů vzniklých ze smluvního vztahu mezi Klientem a Koučink Profesionálně (Mgr. Nikola Formanová, IČO: 02392721)
 2. Osobní údaje dle odstavce 1 budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu a pak po dobu tří (3) let po jeho ukončení.
 3. Klient jako subjekt údajů tímto ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) uděluje Koučink Profesionálně (Mgr. Nikola Formanová, IČO: 02392721)jako správci údajů souhlas se zpracování svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní údaje, údaje o datech a rozsahu poskytnutých služeb určených počtem hodin a případně fakturovanou částkou, po účely vedení evidence vyžadované právními a stavovskými předpisy a profesní organizací s cílem prokázání praxe a kvalifikace Koučink Profesionálně (Mgr. Nikola Formanová, IČO: 02392721) Osobní údaje dle tohoto ustavení budou uloženy po dobu vykonávání praxe Koučink Profesionálně (Mgr. Nikola Formanová, IČO: 02392721).
 4. Klient má právo: 
  • Požadovat od Koučink Profesionálně (Mgr. Nikola Formanová, IČO: 02392721) přístup ke svým osobním údajům týkající se Klienta, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení při zpracování, a vznést námitku proti zpracování.
  • Odvolat kdykoliv souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu udělen před jeho odvoláním.
  • Podat stížnost u dozorového úřadu.
 5. Klient bere na vědomí, že poskytování osobních údajů v rozsahu dle tohoto souhlasu je smluvním požadavkem a že má povinnost osobní údaje poskytnout, aby mu Koučink Profesionálně (Mgr. Nikola Formanová, IČO: 02392721) jako poskytovatel služeb mohl řádně poskytnout své služby. Neposkytne -li je Koučink Profesionálně (Mgr. Nikola Formanová, IČO: 02392721) jako poskytovatel, je oprávněn bez dalšího ukončit jejich smluvní vztah.