Mgr. Nikola Šrubařová Formanová

S koučováním jako metodou osobního rozvoje jsem se poprvé setkala před deseti lety  v rámci svého působení na manažerských pozicích pro nadnárodní telekomunikační společnost. V té době jsem hledala nástroje, které by mi pomohly rozvíjet týmy obchodníků skrze jejich vlastní vnitřní motivaci, namísto krátkodobého efektu direktivního řízení. Způsob vedení založený na principech důvěry, integrity, odpovědnosti a respektu se  mi ukázal  jako jediný stabilně efektivní. A to i ve velmi náročném konkurenčním prostředí, které bylo a je plně orientováno na vysokou produktivitu. Za výsledky, které se podařilo mým týmům pravidelně přinášet, vděčím především poznání, že každý jsme individualitou. A překážky, které nám brání v prožívání spokojenějšího života a naplněnosti z práce nelze odstraňovat šablonovitě a bez důvěry, že je nejen lze překonat, ale také jít za ně dál.

Působila jsem jako interní kouč a specialista rozvoje zaměstnanců pro Českou pojišt’ovnu. Dále jako metodik a lektor v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců pro další společnosti (Nestlé, Profi Credit, Airbank a další …) Mám odlektorováno více než 1500 hodin.

Věnovala jsem se také kariérovému koučinku a poradenství v projektu Fondu dalšího vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí. V poslední době spolupracuji také jako lektor s Národním pedagogickým institutem.

Vystudovala jsem obor speciálního vzdělávání pro dospělé. Své další vzdělání pro práci s lidmi na jejich motivaci, seberealizaci a zvládnutí důležitých životních změn jsem získala v oboru Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Od roku 2015 jsem frekventantkou Psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze.

Vzdělání v koučinku  jsem završila certifikací jako akreditovaný profesionální externí kouč. Jsem členem Klubu Koučujících Firem, ICF Czech Republic Charter Chapter a členem Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA).  V koučování mám více než 600 hodin praxe s klienty. Několik let se věnuji především psychoterapeutickým tématům smysluplnosti a roli individuláních hodnot v našem životě.

Důvěra, že lidé dokáží, co si vezmou do hlavy, pokud mají víru a chtějí na sobě pracovat, je klíčem k úspěchu. Nevěřím, že existují zázračné změny přes noc. S ohledem na svou kvalifikaci a praxi jsem přesvědčena, že práce na životní a pracovní spokojenosti musí být založena ve spojení profesionálního a citlivého přístupu kouče. Čemu tedy věřím? “Možné je téměř cokoliv, jen je důležité umět si to představit a vědět, jak na to.”

KOUČINK / odkoučováno min. 600 hodin

 

Českomoravská stavební spořitelna / firemní koučink

Stabil Energy / firemní koučink

AutoExpert Praha / / firemní koučink

Inner Winner festival 2013 / / životní koučink

Fond dalšího vzdělávání MPSV / poradce a kariérní kouč

Ciee Prague / životní koučink

Vodafone / retail manažer, firemní koučink

A4M / franchize manažer, firemní koučink

Individuální životní koučink 

METODICKÁ A LEKTORSKÁ ČINNOST / odlektorováno min. 1500 hodin

Nestlé – kurzy v oblasti manažerských dovedností a koučinku

Národní pedagog. institut / lektor programu prevence syndromu vyhoření

Profi Credit / metodik a lektor v oblasti rozvoje a vzdělávání

Air Bank /  kurzy v oblasti koučování

People Factory / metodik

Česká pojišťovna/ specialista pro rozvoj a interní kouč

Kurzy pro veřejnost

Výcviky, kurzy, semináře

2015 – doposud Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA)

2013  Akreditovaný profesionální externí kouč, KC Praha / akreditace MŠMT ČR a Mezinárodní federací koučů (ICF)

2012 Koučování, PVŠPS Praha

2009 Efektivní koučování, ELSE AZ Praha

2008 Strukturované metody logoterapie

2009 Logodiagnostické metody

2012 Osobní existenciální analýza

2012 Práce se stresem

2013 Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi

2013  Krizová intervence a psychoterapie traumatu

Vzdělání

2013 Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, PVŠPS Praha

2010 Speciálně pedagogická andragogika, UP Olomouc

                                                                                                              
 
Více o mně:
LinkedIn
Kontakt: 
nikola@koucinkprofesionalne.cz 
775 012 055