Mgr. Nikola Šrubařová

 • 2015 – doposud Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA)
 • 2013  Akreditovaný profesionální externí kouč, KC Praha / akreditace MŠMT ČR a Mezinárodní federací koučů (ICF)
 • 2012 Koučování, PVŠPS Praha
 • 2009 Efektivní koučování, ELSE AZ Praha
 • 2008 Strukturované metody logoterapie
 • 2009 Logodiagnostické metody
 • 2012 Osobní existenciální analýza
 • 2012 Práce se stresem
 • 2013 Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi
 • 2013  Krizová intervence a psychoterapie traumatu

Vzdělání

 • 2013 Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, PVŠPS Praha
 • 2010 Speciálně pedagogická andragogika, UP Olomouc

Praxe

 • Konzultant v oblasti vzdělávání – Praha
 • Specialista rozvoje zaměstnanců – Severní Morava
 • Retail Manager – Praha, Olomouc

Zkušenosti z projektů: 

 • Oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců – ČESKÁ POJIŠŤOVNA
 • Management změny – VODAFONE
 • Koučování – INNER WINNER FESTIVAL 2013
 • Poradce a kariérní kouč pro projekt „Pracovní návyky“ – FDV MPSV
 • Koučování – ČMSS
 • Metodik a lektor v oblasti rozvoje a vzdělávání – PROFI CREDIT CZECH A.S.

CertifikaceDiplom MgrKIbc