Kurzy pro firmy

Realizujeme firemní kurzy a školení v níže uvedených oblastech:

Asertivita                                      

Vyjednávání a argumentace

Delegování

Koučovací dovednosti pro manažery

Leadership

Manažerské dovednosti

Time management

Motivace pracovníků

Vedení porad

Zvládání stresu

Prevence syndromu vyhoření

Sebekoučování  

Zpětná vazba  

Psychohygiena

Koučovací techniky v manažerské praxi  

Efektivní řízení pracovního výkonu  

Prezentační dovednosti

Kurzy jsou zpravidla jednodenní, s ohledem na maximální důraz na praktická cvičení a efektivitu je počet účastníků omezen na 10 osob.

Metodika každého kurzu je upravena na základě jasně stanovených cílů a potřeb společnosti, firmy nebo skupiny, kde je kurz realizován. Před kurzem vždy lektor (metodik) absolvuje 1-2 hodiny konzultace s osobou, která je za oblast vzdělávání v dané společnosti zodpovědná (HR, specialisté pro rozvoj, manažeři apod.) a definují konkrétní potřeby. Po skončení kurzu účastníci dostávají individuální plány rozvoje, aby dále pracovali na osvojených dovednostech v každodenní pracovní praxi.

Cena kurzu je stanovena pro každého klienta individuálně s ohledem na počet účastníků, hodinovou dotaci, místa kurzu apod.  Ceny se mohou lišit s ohledem na různé potřeby skupiny účastníků. Všechny kurzy lze aboslvovat také individuálně v podobě odborného mentoringu na dané téma.

Pro nezávaznou konzulatci ve Vaší společnosti nebo další informace nás prosím kontaktujte na tel. 775 012 055 nebo na kurzy@koucinkprofesionalne.cz