Kurzy na míru

Aktuálně realizujeme kurzy na míru v níže uvedených oblastech. Kurzy jsou zpravidla jednodenní, s ohledem na maximální důraz na praktická cvičení a efektivitu je počet účastníků omezen na 6 osob.

Metodika každého kurzu je upravena na základě jasně stanovených cílů a potřeb společnosti, firmy nebo skupiny, kde je kurz realizován. Před kurzem vždy lektor (metodik) absolvuje 1-2 hodiny konzultace s osobou, která je za oblast vzdělávání v dané společnosti zodpovědná (HR, specialisté pro rozvoj, manažeři apod.) a definují konkrétní potřeby. Po skončení kurzu účastníci dostávají individuální plány rozvoje, aby dále pracovali na osvojených dovednostech v každodenní pracovní praxi.

Cena kurzu je stanovena pro každého klienta individuálně s ohledem na počet účastníků, hodinovou dotaci, místa kurzu apod.  Ceny se mohou lišit s ohledem na různé potřeby skupiny účastníků. Všechny kurzy lze aboslvovat také individuálně v podobě odborného mentoringu na dané téma.

stack-of-books-1001655_1920

Pro nezávaznou konzulatci ve Vaší společnosti nebo další informace nás prosím kontaktujte na tel. 775 012 055 nebo na kurzy@koucinkprofesionalne.cz

  Asertivní jednání
  Telefonická komunikace v obchodním procesu I
  Telefonická komunikace v obchodním procesu II
  Vyjednávání a argumentace
  Delegování
  Efektivní vedení
  Koučovací dovednosti pro manažery
  Leadership
  Manažerské dovednosti
  Plánování a rozhodování
  Time management
  Motivace pracovníků
  Vedení porad
  Vedení porad a řešení problémů
  Vedení workshopů a moderování porad
  Zvládání stresu
  Prodejní dovednosti I.
  Prodejní dovednosti II.
  Prodejní dovednosti III.
  Emoční inteligence
  Syndrom vyhoření
  Typologie osobnosti
  AC/DC assesment a development
  Hodnocení zaměstnanců
  Sebekoučování
  Zpětná vazba
  Psychohygiena
  Organizování vzdělávání zaměstnanců
  Komunikační dovednosti při práci s klientem
  Řešení konfliktů, vyjednávání
  Koučovací techniky v manažerské praxi
  Efektivní řízení pracovního výkonu
  Prezentační dovednosti