Mgr. Ing. Barbora Smolková

Koučování vnímám jako cestu k cíli, která mi poskytuje uvědomění a nalézání skrytých možností. Za hlavní přínos považuji, že čerpám informace z vlastních zdrojů a zodpovědnost za splnění svých cílů si nesu sama. Na koučování se mi líbí, že v každém vidí potenciál věci měnit a cílem kouče je mi pomoci mě „rozpřemýšlet“, protože řešení znám sama. To, co mi pomáhá být lidem užitečná je přístup založený na tom, že každý je jedinečný. Neškatulkuji, nevytvářím úsudky o druhých. Beru každého takového, jaký je. Věřím, že když si lidé dovolí být opravdoví, pak mohou změnit cokoliv.

Vše začíná otázkou: „Proč?“. Je pro mě podstatné, aby to, co dělám pro sebe, pro druhé dávalo smysl a mělo přínos. Na tomto stavíme školení s Nikolou. Takhle vypadá způsob mé práce, který jsem uplatňovala v rámci působení v České pojišťovně jako regionální trenér.Měla jsem zodpovědnost za síť poboček, kde jsem pomáhala k nalezení cesty ke splnění obchodních výsledků poradců
a rozvoji dovedností manažerů. Následně ve vedení obchodních týmů v AIR BANK a teď jako tréninkový specialista ve společnosti Nestlé česko s.r.o., závod Zora Olomouc.

Vystudovala jsem ekonomický obor (Podniková ekonomiku, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně). Chci být druhým nápomocná a pochopit jejich prožívání, proto jsem vystudovala Sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Pražská vysoká škola psychosociálních studií). V tuto chvíli si nadále rozšiřuji své znalosti a dovednosti v oblasti psychoterapie. Od roku 2016 se účastním Daseinanalytického psychoterapeutického výcviku. V rámci svého seberozvoje jsem získala certifikaci v koučování, která je akreditovaná MŠMT a ICF (Mezinárodní federace koučů).

KOUČINK / odkoučováno min. 400 hodin 

Nestlé / firemní koučink

Air Bank /  firemní koučink

Česká pojišťovna / firemní koučink

METODICKÁ A LEKTORSKÁ ČINNOST / odlektorováno min. 1250 hodin

Nestlé / tréninkový specialista, kurzy v oblasti manažerských dovedností a koučinku 

Air bank /  manažer, kurzy v oblasti koučování 

Česká pojišťovna / specialista pro rozvoj a interní kouč, manažer

kurzy pro veřejnost 

Výcviky, kurzy, semináře

  • 2014 Koučování, PVŠPS Praha
  • 2014 Gestalt terapie – poznávání sebe a druhých „tady a teď“
  • 2013 Tragická triáda logoterapie
  • 2013 Akreditovaný profesionální externí kouč, KC Praha / akreditace MŠMT ČR a Mezinárodní federací koučů (ICF)
  • 2013 Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi
  • 2012 Komunikační dovednosti

Vzdělání:

  • 2016 – doposud Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
  • 2013 Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, PVŠPS Praha
  • 2011 Podniková ekonomika, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Více o mně:
LinkedIn
Kontakt: 
barbora@koucinkprofesionalne.cz
775 013 353