Firemní koučink

Firemní koučink je užitečný, jak v malých, tak velkých společnostech. Může probíhat formou individuální nebo týmovou. Oblasti, kde se obvykle využívá koučinku k rozvoji zaměstnanců, jsou:

 • zvyšování produktivity práce
 • zdokonalení v time managementu
 • zlepšování pozice na trhu
 • řešení konfliktů na pracovišti
 • zlepšení komunikačních schopností

Pro manažery je koučink přínosný zejména:

 • rozvoj schopností pro vedení a řízení
 • nastavování efektivních strategií
 • zvýšení pracovní výkonnosti
 • zabránění pracovnímu přetížení a vyhoření
 • posílení rozhodovacích a komunikačních kompetencí
 • odstranění problémů v týmech
 • zvýšení výkonnosti týmů

Výsledky práce s koučem, které udávají firemní klienti:

Zvýšení sebeúcty a sebevědomí  uvedlo 80 % firemních klientů, 73 % klientů zlepšení pracovních vztahů, 72 % zlepšení komunikačních schopností,  posun v interpersonálních dovednostech uvedlo 71 % firemních klientů, zvýšení pracovního výkonu 70 %,  67 % dotazaných uvedlo větší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, 63 % obecné prožívaní větší spokojenosti, 62 % větší pracovní příležitosti, 61 % osobní organizaci, zlepšení při řízení podnikání uvedlo 61 % firemních klientů , posun v plánování 57 %, zvýšení výkonnosti týmu 51 % a 38 % zlepšení firemní kultury, 27 % lepší  finanční  a 15 % investiční plánování.

Navrátnost nákladů na koučink (ROI)

Proběhlá studie v letech 2000-2003 v USA ukázala navrátnost investice 529%. Další studie z roku 2009 uvedla medián návratu 700% počáteční investice firem do koučinku. Zdroj: ICF: Executive Summary April 2009 

Pracovali jsme na projektech:

 • VODAFONE
 • AIRBANK
 • FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (MPSV)
 • ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA
 • PROFI CREDIT CZECH A.S.
 • ČESKÁ POJIŠŤOVNA
 • AUTOEXPERT PRAHA
 • CIEE PRAGUE
 • PEOPLE FACTORY
 • A4M INVENTION
 • NESTLÉ a další

FORMY KOUČINKU A PLATNÝ CENÍK

Jak a proč koučink funguje včetně popisů případů z naší praxe naleznete zde.