Volná kapacita

Od 1.9. 2022 máme volnou kapacitu pro další klienty do koučování, možnost osobního setkávání - Jihlava nebo on-line formou. Těšíme se na Vás.
Read More

Terapeut nebo kouč?

Co znamená koučování? Co je psychoterapie? V jaké situaci nám můžou tyto přístupy pomoci? Jaké vzdělání má mít kouč a jaké psychoterapeut? To jsou zásadní otázky, které ohraničují koučování a psychoterapii. Hranice mezi nimi je velmi tenká, a pokud v koučování začne kouč terapeutizovat, pak to může mít negativní dopad na klienta.  CO JE CO? Koučování je soubor nástrojů a technik, které nás vedou k osobnímu rozvoji a růstu. Umožňují stanovovat naše cíle a dosahovat jich. Je životním přístupem k sobě samému a jiným. Ten primární rozdíl oproti psychoterapii je, že koučování pracuje s přítomností a s budoucími cíli. Neřeší příčiny toho, proč situaci řešíme svým vlastním způsobem, který může být naším nevědomým patologickým modelem, který dále uplatňujeme. Právě psychoterapie řeší příčiny našeho chování, pomáhá vynést na světlo naše nevědomé obsahy např. majetnické chování, žárlivost, manipulace,…
Read More

Zastavit se…Mindfulness

Mindfulness je stále více známým přístupem, který nás má vést nejen k větší všímavosti přítomného okamžiku, ale primárně také k zastavení se a usebrání. Základem je nehodnotící pozorování našich myšlenek a otevřenost k nim. Díky tomu může přijít větší porozumění souvislostem, našim pocitům i chování. Ale také ke zdravému odstupu od silných emocí jako je například úzkost nebo strach. Tím nás časem přestávají i tyto negativní emoce zaplavovat. Mindfulness má v dnešní době mnoha výzkumy prokázané terapeutické účinky, pomáhá zvládat stres, ale i při léčbě úzkostných poruch, poruch spánku a v mnoha dalších oblastech. V dnešní době, která je přeplněna podněty, orientací na výkon a jistou zvyšující se rychlostí životního tempa se stává, že si člověk plně neuvědomuje své pocity, a tím si přestává rozumět, v horším případě se ocitá…
Read More

Jak (ne)funguje motivace

Definic - co je to motivace - je celá řada, obecně si lze vystačit s jednoduchou teorií. Motivace je soubor motivů, které vedou člověka k určité aktivitě s cílem změnit jeho stávající stav. V zásadě jde vždy jen o to něco získat (odměna), nebo se něčemu vyhnout (trest, často také strach). Je třeba si uvědomit, že úplně každé jednání a chování člověka je nějak motivováno.  Jestliže je znemožněno dosáhnout cíle, vzniká frustrace, protahované frustrace mohou vést až k neurózám. Nutno připomenout, že agrese je  vždy spojená s  frustrací. Často se v literatuře mylně dělí motivace na vnitřní a vnější. Vnějším faktorem jsou například peníze. I peníze se však stávají motivační (motivátorem) jen v případě, že je na ně člověk nějak vnitřně vyladěn a skrze ně uspokojuje své vnitřní pohnutky a cíle. Zjednodušeně lze tedy tvrdit, že nic…
Read More